Vianočné vinše

S Vianocami je v mnohých častiach Slovenska spojené aj vianočné vinšovanie. Pozrite si tento zoznam zaujímavých vianočných vinšov a vyberte si ten pravý, s ktorým zavinšujete svojej rodine i známym tie najkrajšie Vianoce.

Poznáte nejaké ďalšie zaujímavé vianočné vinše? Pridajte ich do komentáru (úplne dole pod vinšami) a pomôžte iným, ktorí ešte stále hľadajú pekný vianočný vinš.

Radšej vinšujete cez SMS? V tom prípade si pozrite výber tých najkrajších vianočných SMS správ či vtipných SMS na vianoce a potešte svojich známych cez vianočnú SMS správu.


Vinšujem vám všetkým vinše,
na môj pravdu,
neviem inšie.
Na Vianoce hoj,
po Vianociach joj.

Vinšujem vám Vianoce,
aby ste mali štyri ovce.
A tie štyri ovce,
štyri barany,
to je kŕdeľ neslýchaný.

S posolstvom z neba chodím po zemi,
zvestujem novinu a teším ľudí.
Sľúbený prišiel Mesiáš,
Spasiteľ sveta, Ježiš náš.
Tomuto domu buď požehnanie,
nech vám ho udelí dieťa narodené.
Sláva Bohu na nebi,
pokoj ľuďom na zemi.

Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to Dieťa krásne, nad slnko jasné.
Anjeli spievajú, glória riekajú, tam pribehli.
Pastieri betlemskí jak zvedeli,
keď nad svojím stádom stráž držali,
že je v chudobnej, maštaľke biednej,
v jasliach položené,
je Pánom a Bohom celej zeme.

Vinšujem vám smele
všetkým veselé:
sedliakom vrece,
plné na pece,
pastierom kaše
a kravám paše,
sviniam žaluďu,
nech tučné budú.

Chytro, chytro do Betlehema,
anjel spieva Glória.
Zrodila tam Ježiška nám,
Matka Božia, Mária.
Zoberme mu masla, mliečka,
pri jasliach kľaknime.
Drahé, zlaté Jezuliatko,
všetci sa ti koríme.

Na jedličke hviezdy svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc duší vloží
radosť, šťastie, pokoj Boží.

V tie vianočné sviatky poviem vám vinš krátky:
Pán Kristus je narodený, tak nebuďme zarmútení,
ale sa mu radujme a slávu prespevujme,
to mu bude premilé, dá nám sviatky šťastlivé.

Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán.
Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám.
Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,
za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu.
Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.

Svieť nám, stromček jagavý,
už sme všetci zvedaví,
čí je ten darček a čo je v ňom,
cingi, lingi, cingi, lingi, bom.
Svieť nám, vločka veselá,
svet sa odel do biela,
bláznivé vrabce škriepia sa s ním,
čimčarara, čimčarara, čim.
Svieť nám, stromček bielučký,
chytíme sa za rúčky,
nech naším spevom znie celý dom,
fidli-tidli, fidli-tidli, bom

V tie vianočné sviatky
poviem vám vinš krátky:
Pán Kristus je narodený,
tak nebuďme zarmútení,
ale sa mu radujme
a slávu prespevujme.
To mu bude premilé,
dá nám sviatky šťastlivé.

Vianočný zvon tíško cinká,
v Betleheme dieťa spinká.
Dobrú pohodu vinšujeme vám,
štedrosť a hojnosť vašim chalupám.
V Novom roku zdravie pevné,
nech vám všetkým slúži verne.

Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to dieťa krásne, nad slnko jasné,
anjeli spievajú, slávu mu vzdávajú
pri Betleheme.

Vstupujem do príbytku vášho
ako anjeli k pastierom betlemským,
keď nočnú stráž držali nad svojím stádom,
tú radostnú novinu vtedy zvestovali:
Narodil sa nám Spasiteľ v meste Dávidovom…
Tak aj ja, pastier od stáda, k vám prichodím
a v tento radostný čas vám vinšujem a žiadam,
aby ste ho čím najšťastlivejšie sláviť mohli.
To vám zo srdca vinšujem!
Pochválen Pán Ježiš!

Dobrý deň vinšujem, ako sa máte?
Nesiem vám novinku, nože počúvajte:
V mestečku Betleme vykvitol z ruže kvet,
aby nám vykúpil celučký celý svet.

One thought on “Vianočné vinše”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *