Vianočné koledy

Koledy patria k charakteristickým symbolom Vianoc a pomáhajú navodiť tú správnu vianočnú atmosféru. Ozývajú sa k nám z radií, počas prechádzok po nákupných centrách aj z úst koledníkov spievajúcich na námestiach alebo chodiacich od domu k domu. Prečítajte si nasledujúci článok a dozviete sa o tom, ako koledy vznikli a ako sa vyvíjali, pričom nezabudneme samozrejme ani na niekoľko kolied populárnych na Slovensku, aby ste si ich mohli zaspievať a priniesť tak Vianoce aj do vašich domovov.

Pôvod vianočných kolied

Prvé piesne spievané v súvislosti s Vianocami vznikli v latinskom jazyku v čase Rímskej ríše niekoľko storočí po Kristovi, hoci v tom čase mali od dnešných kolied ešte ďaleko. Neskôr sa v nich popri náboženskom aspekte začala viac zohľadňovať ľudová tvorba, čím sa viac priblíži masám bežných obyvateľov mimo kláštorov. Pod vplyvom Františka z Assisi sa koledy v 13. storočí začínajú spievať nielen v latinčine, ale aj v ďalších jazykoch, predovšetkým taliančine, nemčine a francúzštine.

O storočie neskôr boli prvé koledy preložené do angličtiny a čoskoro sa začali viac spájať v mysliach ľudí špecificky s obdobím Vianoc, hoci predtým sa spievali aj pri iných príležitostiach. K rastúcej obľube vianočných kolied prispel vynález kníhtlače, vďaka čomu sa mohli na stránkach tlačených kníh dostať k viac ľuďom. Popularitu získali tiež vďaka reformačnému hnutiu v cirkvi a to hlavne v protestantských krajinách. V ďalších storočiach sa koledy začali zoskupovať v špeciálnych zborníkov a ich spievanie tak v kostoloch, ako aj mimo nich sa takto podarilo zachovať až do dnešných čias.

Vianočné koledy po slovensky

Aj u nás sú už nejaký ten piatok koledy súčasťou vianočných sviatkov a tak si spomenieme šesticu z tých najznámejších.

Tichá noc

V originálnom rakúskom podaní Stille Nacht pochádza text tejto piesne z roku 1818 z pera Josephra Mohra, zatiaľčo melódiu má na svedomí Franz Xavier Gruber.

„Tichá noc, svätá noc. Všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, stráži dieťatko nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní, nebesky sladko spí, sní.

Tichá noc, svätá noc. Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť. Kristus Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu.

Tichá noc, svätá noc. Nežná tvár, lásky žiar božsky rozlieva v jasličkách tam. Bije záchranná hodina nám v Tvojom zrodení Boh Syn, Ježiško, Láska, Boh Syn.“

Narodil sa Kristus Pán

Táto koleda naproti tomu pochádza z českých krajín, kde vznikla v časoch husitského hnutia v 15. storočí. Vo svojej dnešnej podobe sa spieva nasledovne:

„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa. Z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského nám Pán narodil sa.

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa. Na svet nám je poslaný, radujme sa. Z života čistého, z rodu kráľovského Kristus Pán narodil sa.“

Búvaj dieťa krásne

„Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle. Búvaj, búvaj pachoľa, milostivé jezuľa. Budeme ťa kolísať, abys mohol dobre spať. Ježišku náš milý, aby sa Ti snili veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

Drozdy a hrdličky chystajte pesničky, nech sa dieťa poteší na tom našom salaši. Spev škovránka slávika, k tomu pekná muzika. My budeme s vami spievať za jasľami, synu milému, synu milému.

Hory ticho buďte, dieťa nezobuďte. Nech si ono podrieme na slame a na sene. Aj vy milé fialky, zaváňajte do diaľky. Zavejte mu vône pánovi na tróne, ticho sladúčko, ticho sladúčko.“

Roľničky, roľničky

„Hurá už je sneh, rozlieha sa smiech. Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie. Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas. Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas.

Roľničky, roľničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš? Roľničky, roľničky prinášajú sneh, piesne našej mamičky, Vianoce a smiech.“

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám

„Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám. Či ste starí alebo deti, nezáleží nám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.

Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám, aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám. Chlebík, ten už nechce brať, bo ho nakŕmila mať, radšej toliar alebo dukát ráčte mu poslať.

Prosím pekne odbavte nás, nieto času stáť, veď nám treba do Betléma ísť ho kolísať. On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí, uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.“

Do hory, do lesa valasi

„Do hory, do lesa, valasi. Či horí v tom našom salaši? Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje. Vstávajte bratkovia k jasličkám aby ste zjavili svetlo nám.

Počkajte nás milí bratkovia, nebeskí lietajú poslovia. Sláva Bohu prespevujú, pokoj ľuďom ohlasujú. Vstaňte a vítajte vznešené dieťatko na sene.“

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *